Report Beauty Care của Kantar – Bùng nổ thị trường chăm sóc sắc đẹp đầy tiềm năng Việt Nam 2020

1/ Đầu tiên là Báo cáo Thị trường Chăm sóc Sắc đẹp – Bùng nổ thị trường chăm sóc sắc đẹp đầy tiềm năng Việt Nam 2020 (Beauty Care – Shining & Promising Market in Vietnam), đây là một trong các báo cáo trong chuỗi Vietnam Market Insights Series mà Kantar thực hiện định kỳ. Trong báo cáo này – đây…